Управленски съвет

Ева Симеонова Радева - Изпълнителен директор

Валери Иванов Апостолов - Председател на Управителния съвет